Arkivet


Rødding Lokalhistoriske Arkiv

Til glæde for eftertiden bevarer

vi nu- og fortiden.

Historisk Årbog for Rødding-Egnen 2020 er udkommet. Pris 100 kr. Bestil under "Bøger".

Velkommen til Rødding lokalhistoriske Arkiv's hjemmeside


Rødding er en by i det nordlige Sønderjylland. 

Indtil 1. januar 2007 var Rødding hovedby i Rødding Kommune, hvorefter den blev en del af Vejen Kommune.

Rødding er en del af Region Syddanmark.


Rødding er først og fremmest kendt som hjemsted for Rødding Højskole, der er verdens ældste folkehøjskole grundlagt i 1844.

Rødding Kommunes våbenskjold.
Der blev heldigvis indleveret en del materiale til Arkivet, og derfor opstod der efter nogle år behov for en støtteforening.


Derfor blev Rødding lokalhistoriske Forening stiftet den 21.11.1994 som en støtteforening for Lokalhistorisk arkiv.


Rødding Lokalhistoriske Forening samler mennesker med interesse for Røddings historie med henblik på


- at etablere en aktiv kreds bag Rødding Lokalhistoriske Arkiv       


- at afholde møder med lokalhistoriske emner


- at arrangere udflugter af interesse for medlemmerne


- at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materiale for eftertiden.


Fra starten blev arkivet indretter ovenpå den gamle biograf i Vestergade, men siden 2003 har arkivet lokaler i Rødding centrets kommunale del i nær kontakt med Rødding bibliotek, og adressen er:


Søndergyden 15, 6630 Rødding


Medlemskab af foreningen koster 75 kr. pr. person og 140 kr. pr. husstand."Rødding fra Nord til Syd" er foreningens seneste udgivelse, der efterfølger "Langs Rødding bæk", der blev udgivet for ca. 15 år siden.

Denne smukke bog kan købes for 100 kr.

Rødding Frimenighed


- Også Rødding Frimenighed har gjort byen og egnen kendt. Kirken blev opført i den tyske tid og indviet i 1909. Rødding Frimenighed er den andenstørste menighed i Danmark med knap 900 medlemmer. Dette er også forklaringen på, at der der i Rødding er 2.488 medlemmer af folkekirken, medens der er 3.232 indbyggere i Rødding sogn (2018).


 


Lars Thisgaard

Arkivleder i Rødding lokalhistoriske Arkiv. Indtil 2019 leder af Rødding Bibliotek / Vejen Kommune.

Mail:larsthisgaard@gmail.com

Tlf. 26 71 52 26


Efter annoncering af ovenstående avisartikel oprettede tidligere  bibliotekar Niels Henrik Kragh Nielsen, Rødding Kommune i 1971 det Lokalhistoriske Arkiv for Rødding sogn.

Foreningens seneste egen udgivelse:

Rødding lokalhistoriske Arkiv. Rødding lokalhistoriske Forening, Søndergyden 15, 6630 Rødding. CVR nr. 32 82 27 62.

Copyright @ All Rights Reserved